GAŚNICE, HYDRANTY - PRZEGLĄDY OKRESOWE I KONSERWACJA

Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność. W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze. Dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić :

• ogólny stan gaśnic

• czytelność, kompletność i prawidłowość napisów

• stan węży i prądownic