Ocena Ryzyka Zawodowego

RYZYKO ZAWODOWE – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Do oceny Ryzyka Zawodowego stosujemy metody: wstępnej analizy zagrożeń PHA, metodę trój- lub pięciostopniowego szacowania ryzyka wg normy PN-N18002: 2000 lub metodę Risk Score.

Przygotowana dokumentacja jest dokumentem profesjonalnym wielokrotnie sprawdzanym już przez organ Państwowej Inspekcji Pracy.