Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia BHP organizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, póz. zm.); wykładowcy posiadają uprawnienia pedagogiczne.

•szkolenia wstępne dla pracowników,

•szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

•szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

•szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

•szkolenia kadry inżynieryjno – technicznej.

DYSPONUJEMY SALĄ SZKOLENIOWĄ W BYDGOSZCZY

Stały nadzór

Prowadzenie działań służby BHP w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 (Dz.U. Nr. 109 poz. 704)

Nadzór BHP i PPOŻ nad terenem budowy

Oferujemy stały lub doraźny nadzór nad placem budowy.

Dysponujemy zespołem ludzi (doświadczonych z odpowiednimi uprawnieniami), gotowych sprawować nadzór BHP i POOŻ w zakresie nawet 24 – godzinnym na terenie całego kraju. Zespół zebrał „szlify” jako podwykonawca nadzoru BHP i PPOŻ na terenie budowy sklepu IKEA spełniając wszystkie powierzone zadania.

Pracami zespołu kierują wykładowcy studiów wyższych realizujący przedmiot „BHP na placu budowy”

Ocena ryzyka

RYZYKO ZAWODOWE – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Do oceny Ryzyka Zawodowego stosujemy metody: wstępnej analizy zagrożeń PHA, metodę trój- lub pięciostopniowego szacowania ryzyka wg normy PN-N18002: 2000 lub metodę Risk Score.

Wypadki przy pracy

Prowadzenie postępowań powypadkowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr.105 poz.870).

Sporządzamy kompleksowo dokumentację powypadkową (z wypełnieniem karty statystycznej i założeniem rejestru wypadków przy pracy).

Cena

Szkolenie wstępne BHP – 50 zł / osoby

Szkolenie okresowe BHP – 100 zł / osoby

Szkolenie BHP pracodawcy – 200 zł

Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego – 250 zł + VAT/ za jedno stanowisko

Stały nadzór BHP – 300 zł + VAT/ miesiąc

(umowa na min 12 miesięcy; cena dla firm zatrudniających do 20 osób)

Wypadek przy pracy – dokumentacja – 350 zł + VAT

Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP – gratis

* w przypadku zleceń expresowych – indywidualna wycena