Stały nadzór BHP

Prowadzenie działań służby BHP w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 (Dz.U. Nr. 109 poz. 704).

W ramach „stałego nadzoru” zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie BHP – szkolenia, audyty, wypadki, stały nadzór – w cenie miesięcznego wynagrodzenia (wg indywidualnej wyceny).

 

Co rozumiemy przez „stały nadzór” ?

Stały nadzór jest indywidualnie dostosowany do klienta – wpływ na to ma wiele czynników np. czy w zakładzie pracy zleceniodawcy istnieje komórka kadrowa.

Jednak głównymi dziedzinami wchodzącymi w zakres „stałego nadzoru” są:

– nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń;

– prowadzenie szkoleń BHP wg programów szkoleń;

– opracowanie programów szkleń;

– opracowanie dokumentów ryzyka zawodowego;

– prowadzenie dochodzenia i dokumentacji powypadkowej;

– roczny audyt BHP i PPOŻ;

– stały pobyt BHP-owca na terenie zakładu pracy (w godzinach uzgodnionych ze zleceniodawcą).

Zakres stałego nadzoru możemy rozszerzyć o księgowość i kadry w oparciu o naszych współpracowników – gwarantując rzetelność prowadzenia prac.