Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia i kursy BHP organizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, póz. zm.); wykładowcy posiadają uprawnienia pedagogiczne.

•szkolenia wstępne dla pracowników,

•szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

•szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

•szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

•szkolenia kadry inżynieryjno – technicznej.

 

Jak przeprowadzamy szkolenie?

Jesteśmy bardzo elastyczni, dopasowujemy się do życzeń klienta. Szkolenie może się odbyć po przez dołączenie do grupy, którą cyklicznie szkolimy lub w siedzibie firmy u zleceniodawcy.

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami oraz dla pracodawców możemy przeprowadzić w formie samokształcenia kierowanego .

Po szkoleniu zobowiązujemy się do „pilnowania” czas okresów pomiędzy kolejnymi cyklami. Kolejne szkolenia odbywają się w cyklach zgodnych z podstawą prawną.