ŚCIANY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

/uzyskanie ochrony EI 60, EI 120, EI 240 w: ścianach, oddzieleniach przeciwpożarowych, obudowach kanałów instalacyjnych, obudowach konstrukcji nośnych/