CENTRALE SYGNALIZACJI POŻARU

System sygnalizacji pożaru służy do wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego w obiekcie, powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu personelu oraz osób znajdujących się w obiekcie przy równoczesnym wysterowaniu sygnału do punktu monitoringu sygnałów alarmowych. Ten powiadamia Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru SSP nazywany jest często również jako System Alarmu Pożarowego SAP. Systemy w niewielkich obiektach mogą mieć małą ilość funkcji, jest jednak możliwość ich rozbudowy i wysterowanie zewnętrznych urządzeń np. drzwi i bram przeciwpożarowych, klap dymowych, wentylatorów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych i wielu innych.
System sygnalizacji pożaru składa się z równych elementów.
Mózgiem całego systemu jest Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru CSP, natomiast elementami które przekazują informację o zagrożeniu jest Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP oraz różnego rodzaju czujki.

Wyróżniamy:
• Czujki dymu
• Czujki płomienia
• Czujki temperatury
• Czujki dymu liniowe
• Czujki hybrydowe
Na polskim rynku najczęściej spotykane są systemy polskiej firmy: POLON ALFA

Projekt systemu sygnalizacji pożaru – zapewniamy profesjonalny projekt SSP z uwzględnieniem bezawaryjnej pracy oraz rozsądnych kosztów wykonania.

Montaż – zajmujemy się montażem całego systemu SSP – dysponujemy zgranym zespołem instalatorów.

Konserwacja – zajmujemy się konserwacją już zamontowanych systemów SSP oraz utrzymaniem w stałej gotowości systemy osobiście montowanego

SZKOLENIA / UPRAWNIENIA