NADZÓR POMPOWNI PPOŻ

Oferujemy okresowe przeglądy pompowni ppoż.:
– tygodniowe
– miesięczne
Wykonujemy przeglądy pompowni ppoż. każdego typu, zarówno zasilających instalacje tryskaczowe jak i hydrantowe.
Wewnętrzne instalacje wodociągowe wodne, w tym instalacje tryskaczowe i rozbudowane instalacje hydrantów wewnętrznych wymagają urządzeń przeciwpożarowych podnoszących ciśnienie wody wewnątrz tych instalacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków wielokondygnacyjnych wysokich i wysokościowych, w przypadku których ciśnienie oferowane przez sieć miejska jest niewystarczające do celów przeciwpożarowych. W tychże budynkach wydziela się specjalne pomieszczenia – pompownie przeciwpożarowe, w których instaluje się zespoły urządzeń pozwalających uzyskać odpowiednie warunki pracy instalacji.