Wykonujemy bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

  • Plany instalacji przeciwpożarowych.
  • Montaż, konserwacja systemów sygnalizacji ppoż.
  • Zabezpieczenie „EI” przejść kablowych oraz instalacyjnych.
  • Zabezpieczenie materiałów do stopnia niezapalności lub trudnozapalności.
  • Zabezpieczenie elementów konstrukcji nośnej budynków do wymaganej
  • klasy odporności ogniowej R 30 do R 240.
  • Zabezpieczenie elementów budynku do wymaganej klasy odporności ogniowej.
  • Zabezpieczenie kabli farbami pęczniejącymi lub endotermicznymi.
  • Zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych do wymaganej odporności ogniowej EI.
  • Drzwi i ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej:

-drzwi EI 30 do EI 120,
-ściany REI 60 do REI 120.

 • Drzwi dymoszczelne.
 • Oznakowanie pomieszczeń znakami PPOŻ, tablicami informacyjnymi, instrukcjami BHP i PPOŻ (piktogramy, znaki fotoluminescencyjne).
 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowanie dokumentacji związanej z Zagrożeniem Wybuchem