Dostosowanie budynków do wymogów PPOŻ

Wychodząc na przeciw właścicielom obiektów – zajmujemy się kompleksową pomocą w zakresie dostosowania obiektów do wymogów PPOŻ. Zajmujemy się:
– Realizacją zaleceń pokontrolnych PSP
– Realizacją zaleceń rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
– Dostosowywaniem budynków do wymogów PPOŻ po zmianie przeznaczenia
(współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
Cały proces dostosowania obiektów jest złożony i składa się na niego wiele czynników. Pierwszym etapem jest zazwyczaj wykonanie ekspertyzy pożarowej dla budynku, która po uzgodnieniu z KW PSP jest wdrażana do realizacji. W tym miejscu zaczyna się drugi etap  – czyli wykonawstwo zaleceń.
Na wykonawstwo składa się:
– wykonanie projektu i wymagane uzgodnienia
– wycena elementów systemu ppoż
– wykonanie instalacji ppoż
– odbiory
– stały nadzór

WYKONAWSTWO